CrossFit Sweat Saves Blood

Neziskový vojenský CrossFit Box 43. výsadkového praporu Chrudim

Komu sloužíme

CrossFit Sweat Saves Blood je zdarma otevřen všem příslušníkům Armády České republiky v činné službě i příslušníkům Aktivní zálohy.

Posláním CrossFit SSB je především poskytování zázemí výsadkářům pro přípravu na jejich základní úkol – obranu zájmů České republiky. Služba u výsadkového vojska je bez nadstandardní fyzické zdatnosti nemyslitelná, proto získání a udržení fyzické zdatnosti musí být věnována mimořádná péče.

V neposlední řadě je účelem CrossFit SSB smysluplné volnočasové vyžití výsadkářů.

Netradiční CrossFit box

Když slyšíte „CrossFit Box“ nebo „CrossFit Gym“, hned se vám zřejmě vybaví účelová lokace někde v bývalé tovární hale nebo skladu s vysokým stropem, vyhrazenými trenéry a pravidelnou otvírací dobou. Nic z toho neplatí pro CrossFit Sweat Saves Blood.

Místo toho o nás přemýšlejte jako o „CrossFit Boxu na vyžádání“. CrossFit SSB otvírá zejména na vyžádání jednotlivých výsadkářů či celých výsadkových jednotek, v pracovní době i mimo ní. Podmínkou je přítomnost hlavního trenéra, jeho zástupce či jednoho z pomocných instruktorů základní tělesné přípravy 43. výsadkového praporu. Pravidelné lekce jsou každé pondělí od 15:00 do 16:00 - pokud to služební nasazení a povětrnostní podmínky dovolí. Abychom nezapomněli, jsme CrossFit box pod širým nebem.

Trenéři

Hlavní trenér

František Hanovec

AČR: výsadkář 4. výsadkové roty (Aktivní zálohy), 43. vpr

Specialita: CrossFit Level 2, majitel CrossFit Pardubice

Jsem civilistou z vojenské rodiny s dlouhodobým zájmem o sport a fitness. Obojí mělo vliv na to, že jsem zanechal svého původního povolání a rozhodl se naplno věnovat svému snu – provozování svého vlastního CrossFit boxu – CrossFit Pardubice.

A právě v CrossFit Pardubice jsem se poprvé setkal s výsadkáři 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Slovo dalo slovo, a když v září roku 2016 pořádali první výběrové řízení ke 4. výsadkové rotě (Aktivní zálohy), 43. vpr, nemohl jsem zůstat opodál.

Doufám, že má asistence ostatním trenérům CrossFit Sweat Saves Blood pomůže všem výsadkářům 43. vpr ke splnění jejich hlavního cíle – být připraven na vše, co je ve službě může potkat. Nedokáži si totiž představit naléhavější potřebu mimořádné tělesné zdatnosti, než právě u výsadkářů.

Tělovýchovný náčelník 43. vpr

Poručík Jakub Pros

AČR: výsadkář 43. výsadkového praporu

Specialita: Vojenský obor FTVS UK Praha

Po absolvování Vojenského oboru FTVS jsem stál před důležitým rozhodnutím, kde zúročit nabyté znalosti, schopnosti a dovednosti. S klidným svědomím mohu říci, že jsem se rozhodl správně, když jsem vstoupil do řad 43. výsadkového praporu. Motivace vojáků Výsadkového praporu k provádění tělesné přípravy je v porovnání s ostatními útvary a zařízeními AČR na nadprůměrné úrovni.

Během studia jsem vyzkoušel a seznámil se s celou řadou sportů, přičemž některé mne oslovily více, jiné méně. Přestože studium Vojenského oboru bylo zaměřeno spíše na oblasti speciální tělesné přípravy, čím dál více jsem si uvědomoval důležitost a zásadní roli základní tělesné přípravy.

CrossFit jako takový dokáže výsadkářům poskytnout komplexní a funkční přípravu pohybových schopností i dovedností, a navíc, vzhledem k hromadné formě výcviku, prohlubuje týmového ducha a skupinovou sounáležitost, což jsou morální vlastnosti pro výsadkáře naprosto nepostradatelné.

Instruktor tělesné přípravy

Nadrotmistr Pavel Stránský

AČR: výsadkář 43. výsadkového praporu

Specialita: všestranné dovednosti v oblasti základní a speciální tělesné přípravy

Již před zahájením služby v AČR jsem měl kladný vztah ke sportu a plně si uvědomoval, že stav fyzické úrovně může být pro vojáka, a obzvláště pro výsadkáře, často klíčovým faktorem, ovlivňujícím úspěšné zvládnutí rozličných výcvikových i bojových úkolů. Z tohoto důvodu jsem se na takové situace vždy snažil co nejkomplexněji a nejsvědomitěji připravit.

Když mi následně byla poručíkem Jakubem Prosem nabídnuta možnost nastoupit na místo instruktora tělesné přípravy a spolupodílet se na zvyšování tělesné úrovně všech příslušníků našeho Praporu, domníval jsem se, že to ze strany tělovýchovného náčelníka nebyl právě uvážený krok. Dnes se ale ukazuje, že přes veškerá úskalí, která tento úkol přináší, jsme společně na dobré cestě k pozvednutí úrovně Výsadkového praporu po stránce fyzické zdatnosti a připravenosti plnit veškeré svěřené úkoly.

To vše je možné jen díky obrovské snaze vedoucích funkcionářů a dalších příslušníků Praporu, kteří mohou zásadním způsobem ovlivňovat technické, materiální a jiné nezbytné podmínky.

Naše filosofie

Co se vám vybaví, když se řekne slovo „fitness“ nebo „posilovna“? Většině lidí hned napadnou řady posilovacích strojů, běžeckých pásů a televize s vypnutým zvukem před nimi. Silové tréninky se sestávají ze sérií izolovaných cviků na několika strojích. Pohyb při cviku je předem definován strojem, co do rozsahu i trajektorie. Běžný trénink začíná prohřátím se na kole, pokračuje samotný silovým tréninkem a je zakončen závěrečným strečinkem. Jednou, možná dvakrát týdně nějaké to kardio. Se sluchátky v uších, ve svém vlastním světě. Bez překvapení, bez variace. Je však toto ten nejefektivnější způsob přípravy na zvládání fyzické zátěže v běžném životě? Nebo dokonce na zvládání enormního fyzického stresu při výsadkových operacích?

Náš požadavek na fyzickou zdatnost je být připraven zvládnout všechny fyzické požadavky v běžném životě, výcviku i boji, a to i dříve nevyzkoušené fyzické úkoly. Tam jsou jen málo kdy od sebe odděleny silová, vytrvalostní a gymnastická složka. Většina denních fyzických aktivit je zahrnuje všechny v jednom okamžiku, jen v různém poměru. Výsadkář v boji jednoduše nemá ten luxus, aby poté, co po mnoha přískocích dosprintuje ke zdi, se v klidu vydýchal, než ji přeleze. Stejné principy tedy uplatňujeme i při našich tréninzích.

Věříme, že základem tělesné přípravy výsadkáře je funkční trénink. Trénink, který využívá běžné lidské pohyby, které nikdo nevynalezl – dřepy, přítahy, skoky, běhy, tahy, tlaky, šplhy – ale dnešním životním stylem jsme se je odnaučili používat. Trénink, který spojuje všechny tři základní fyzické domény – sílu, vytrvalost a gymnastickou dovednost – do jednoho celku. Jen tak může být výsadkář připraven na to, co ho v boji čeká – na neočekávané.

CrossFit

„CrossFit je soubor neustále se střídajících funkčních pohybů prováděných za vysoké intenzity. Všechna CrossFitová cvičení jsou založena na funkčních pohybech a tyto pohyby zrcadlí nejlepší stránky gymnastiky, vzpírání, běhání, veslování a dalších. Jsou to hlavní pohyby života. Přesouvají největší váhy na největší vzdálenosti, takže jsou ideální pro maximalizaci množství práce v nejkratším čase. Intenzita je nepostradatelná pro výsledky a je měřitelná jako práce dělená časem – nebo silou. Čím více práce odvedeš v kratším čase, neboli čím vyšší podáš výkon, tím intenzivnější je úsilí při ní vynaložené. Při dodržení různorodého tréninku vede využívání funkčních pohybů a intenzity k dramatickým ziskům v tělesné zdatnosti.“ CrossFit HQ

Tolik definice. Jak ale v krátkosti vysvětlit člověku, který o CrossFitu nikdy neslyšel, co od něho může čekat? CrossFit není nic jiného než „Sokol 2.0“. Je to moderní koherentní metodologie založena na vědecké zásadě „pozorovatelnosti, měřitelnosti a opakovatelnosti“. V praxi je to kombinace lehké atletiky, vzpírání a gymnastiky s příměsí dalších sportů. Smyslem není specializace a dosahování nejlepších výsledků v konkrétním sportu či disciplíně, ale celkové zlepšení fyzické zdatnosti a odstraňování „děr“ ve fyzických dovednostech každého z nás. Mezi 10 základních fyzických dovedností dle metodologie CrossFitu patří:

1. Kardiovaskulární / respirační vytrvalost: schopnost těla shromažďovat, zpracovávat a dodávat kyslík.

Ať je to zrychlený přesun s výstrojí a výzbrojí na 10 km, usilovný pochod v horském terénu, či série přískoků, bez této schopnosti se výsadkář neobejde v žádné situaci na bojišti.

2. Výdrž: schopnost těla zpracovávat, dodávat, ukládat a využívat energii.

Výsadkové operace zpravidla trvají mnoho hodin ne-li několik dní. Fyzická a mentální výdrž je to, na co se zaměřuje výběrové řízení k výsadkářům a je tak jedním z aspektů oddělujících je od běžných pěchotních jednotek.

3. Síla: schopnost svalu nebo svalových skupin vykonat práci

Dokážeš vylézt na palubu vrtulníku s plně naloženým batohem po týdenní operaci v týlu nepřítele? Nebo se zvednout se zraněným spolubojovníkem ze země na zádech? To vše jsou příklady situací, kdy je síla pro výsadkáře rozhodující pro splnění bojového úkolu.

4. Ohebnost: schopnost maximalizovat rozsah pohybu daného kloubu

Ohebnost není jen o tom, zda dosáhneš dlaněmi na špičky nohou. Přemýšlej o svých svalech jako o pružinách. Pokud jsou stále smrštěné a pod tlakem, nebudou fungovat s takovou účinností, až je budeš potřebovat. Pokud chceš zdravotně u výsadkářů vydržet déle než do švestek, je pro tebe udržení rozsahu pohybů zcela zásadní.

5. Výkon: schopnost svalu nebo svalových skupin vykonat maximum síly v minimálním čase

Nedokážeš si hodit batoh na ramena či na korbu nákladního automobilu? Nebo podat nahoru nad hlavu spolubojovníku schránku s náboji 12,7mm do těžkého kulometu? Pak ti schází svalový výkon.

6. Rychlost: schopnost minimalizovat časový úsek, za který je vykonán opakovaný pohyb

Jak daleko uběhneš při třívteřinovém přískoku pod palbou? Rychlost může znamenat pro výsadkáře rozdíl mezi životem a smrtí.

7. Koordinace: schopnost zkombinovat několik odlišných pohybových vzorců do jednoho rozdílného pohybu

Je pro tebe na překážkové dráze NATO postrachem irská lavice? Překonání zdi s rozběhem pomocí nakopnutí nebyla nikdy tvoje silná stránka? Pak musíš pracovat na své koordinaci.

8. Hbitost: schopnost minimalizovat čas přechodu z jednoho pohybového vzorce do druhého

Dokážeš během provádění přískoku měnit směr? Či po odhodu ručního granátu bleskurychle znovu zamířit? Pokud ano, tak je u tebe hbitost silnou stránkou.

9. Rovnováha: schopnost řídit umístění těžiště těla ve vztahu k základně

Je pro tebe lezení po skále druhou přirozeností? Překonání propasti na laně francouzským způsobem kratochvílí? Balancování na rampě rychle letícího dopravního letounu před seskokem všedním zážitkem? Pak vítej mezi nás.

10. Přesnost: schopnost kontrolovat pohyb v daném směru nebo v dané intenzitě

Dokážeš hodit ruční granát do toho okna budovy, kde se skrývá nepřítel? Přistát na padáku blíže ke svému veliteli, než kdokoliv jiný z tvého družstva? Pak jsi u výsadkářů správně.

Role CrossFitu v bojové přípravě výsadkáře

Pro výsadkáře jsou nejdůležitější tři druhy příprav – střelecká příprava, taktická příprava a tělesná příprava. Role tělesné přípravy je role tmelu pro ostatní druhy příprav tak, aby bylo dosaženo maximální bojové efektivity každého jednotlivého výsadkáře a následně celé jednotky při plnění bojového úkolu. Tělesná příprava výsadkáře není jen o tzv. „základní tělesné přípravě“, kde 43. výsadkový prapor využívá metodologii CrossFitu potažmo funkčního tréninku, ale i o „speciální tělesné přípravě“ – boji z blízka, vojensko-praktickém lezení, vojenském plavání. Základní tělesná příprava je však zcela nezbytným základem pro následný rozvoj speciální tělesné přípravy, ale i všech ostatních druhů bojové přípravy výsadkáře.